Kalendarium

Środa, 2017-07-26

Imieniny: Anny, Mirosławy

Statystyki

 • Odwiedziny: 301918
 • Do końca roku: 158 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

logo

 ZAPROSZENIE NR 3 DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

z dnia 24 lipca 2017r., upublicznione dnia 24.07.2017 na usługę: 

  „REMONT SUFITÓW WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ KORYTARZY

W PRZEDSZKOLU NR 12 W NYSIE, UL. PODOLSKA”

 

 1. 1.    NABYWCA: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP: 7532414579 

     ODBIORCA: Przedszkole Nr 12, ul. Podolska, 48-303 Nysa

 

 1. 2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1)   Korytarz kuchenny: 

-      22,75 m2 (rozebranie izolacji i elementów stropów drewnianych, wykonanie nowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, dwukrotne fluatowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych);  

-      6,0 m2 (demontaż starych oraz zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych); 

-      26,0 m2 (układanie w tunelach przewodów kabelkowych).

 

2)   Korytarz główny I:

 

-           49,9 m2 (rozebranie izolacji i elementów stropów drewnianych, wykonanie nowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, dwukrotne fluatowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych);  

-          12,0 m2 (demontaż starych oraz zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych); 

-          46,0 m2 (układanie w tunelach przewodów kabelkowych).

 

3)   Korytarz główny II: 

-          73,63 m2 (rozebranie izolacji i elementów stropów drewnianych, wykonanie nowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, dwukrotne fluatowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych);  

-          12,0 m2 (demontaż starych oraz zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych); 

-          42,0 m2 (układanie w tunelach przewodów kabelkowych).

 

3. TERMIN WYKONANIA PRAC: Zamówienie realizowane będzie 

 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do określonej działalności lub w/w czynności.

 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć formularz oferty z kosztorysem. Do oferty należy dołączyć kalkulacje wykonanych robót w oparciu o zakres prac.

 

6. KRYTERIUM OCENY OFERT (100 %) będzie cena brutto.

 

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 • Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów: 

-        Przesłać przesyłką poleconą lub kurierską na adres „Przedszkole nr 12 w Nysie, ul. Podolska, 48-303 Nysa”; 

-        Lub złożyć osobiście w sekretariaciePrzedszkola nr 12 w Nysie na wskazany wyżej adres Przedszkola.

 

 • Oferty proszę składać od 24 lipca do 28 lipca 2017 r. 

8. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pytania dotyczące Zapytania Ofertowego należy kierować pod tel. do kontaktu: 77-433-41-36, 661-609-561. Osoba udzielająca odpowiedzi na zapytanie: Dyrektor Przedszkola nr 12 w Nysie – Mariola Tokarczyk.  

 

Godziny, w których można uzyskać informacje: 8:00-15:00.

 

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny. W razie takiej zmiany Zamawiający zamieści modyfikacje na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

 

 

                                             Mariola Tokarczyk – Dyrektor Przedszkola Nr 12 w Nysie

  

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1

Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 12 w Nysie

ul. Podolska”

 

 

Zakres prac:

 • demontaż istniejącego ogrodzenia i bramy wjazdowej: 20 mb;

 • przesunięcie ogrodzenia razem z bramą we wskazaną lokalizację,

 • korytowanie i niwelacja terenu pod parking: 140 m2

 • wykonanie obrzeży betonowych wokół parkingu: 56mb

 • wykonanie nawierzchni tłuczniowej z zagęszczeniem; 140 m2

 • montaż słupków zabezpieczających od strony drogi powiatowej 4 szt.

 

Zakres prac do wyceny określony jest w załączniku mapowym do wglądu w

Przedszkolu nr 12 w Nysie

Termin wykonania prac: 20 sierpień 2017 r.

Oferty proszę składać do dnia: 14 sierpnia 2017 r. u Dyrektora Przedszkola nr 12

w Nysie, lub na wskazany adres Przedszkola nr 12 w Nysie,ul. Podolska, 48-303

Nysa, tel. do kontaktu: 77 433 41 36, 661 609 561

Do oferty należy dołączyć kalkulacje wykonanych robót w oparciu o zakres prac.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr 2

Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 12 w Nysie

ul. Podolska”

 

 

Zakres prac:

 • demontaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych i furtki na odcinku:- 95 mb

przed budynkiem Przedszkola nr 12 w Nysie,

 • demontaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych i furtki na odcinku:- 95 mb

przed budynkiem przedszkola nr 12 w Nysie,

 • zakup i montaż sokołów betonowych na w/w odcinku,

 • montaż paneli ogrodzeniowych firmy BETAFENCE (Barofor Deco) na w/w

odcinku, - 36 szt.

 • wyrównanie i porządkowanie terenu po wykonaniu w/w zakresu prac,

 

Zakres w/w prac można dokonać na podstawie oględzin w Przedszkolu nr 12 w Nysie

Termin wykonania w/w zakresu prac: od 15.08.2017 r do 15.09.2017 r.

Oferty proszę składać do dnia: 18.07.2017 r., u Dyrektora Przedszkola nr 12

w Nysie, lub na wskazany adres Przedszkola nr 12 w Nysie,ul. Podolska, 48-303

Nysa, tel. do kontaktu: 77 433 41 36, 661 609 561,

Do oferty należy dołączyć kalkulacje wykonania robót w oparciu o zakres w/w prac.

 

 

 

 

wszystkim rodzicom za zaangażowanie w życie przedszkola, wspieranie działań wychowawczych i dydaktycznych oraz dobrowolne opłacanie składek na Radę Rodziców, które pozwoliły na wzbogacenie oferty przedszkola o wycieczki, ciekawe wyjścia, teatrzyki oraz wiele innych imprez.

 

Słowa uznania za trud, bezinteresowną pomoc i  wsparcie kierujemy w stronę członków Rady Rodziców:

- Pani Marty Mleczko

- Pani Olgi Kuriaty

- Pani Wioletty Ludwikowskiej

- Pani Anny Fornalczyk

- wszystkich skarbników grupowych

Wasz wkład w rozwój naszego przedszkola jest nieoceniony!

 

* * * * *